Byggbilder

Franskpolering. En ytbehandlingsmetod där man lägger på schellack med polersudd.

imageimageimageimageimageimageimage197154291903Bets (amber) och grundlack (schellack)image image